Operaţiile aritmetice, în minte şi pe hârtie au fost tema cursului de matematicǎ de sâmbǎtǎ, 23 ianuarie.

Am început ora de curs, cu corectarea şi explicarea testului de matematicǎ. Fiecare copil şi-a revizuit testul de matematicǎ, şi-a corectat exerciţiile greşite şi le-a rezolvat pe cele neterminate, cu ajutorul instructorului.

Dupǎ ce am vorbit despre diverse operaţii aritmetice cu numere şi fracţii, am identificat unele strategii care ne ajutǎ sa efectuǎm aceste operaţii în minte, sau care ne ajutǎ sǎ fim mai rapizi în efectuarea lor. Pentru a exersa cele învǎţate, ne-am folosit de un vechi prieten din hârtie. Prietenul nostru din hârtie, binecunoscut copiilor ca “Cootie Catcher”, personalizat pentru fiecare copil şi nivel de cunoştinţe de matematicǎ, ne-a ţinut degetele ocupate şi ne-a încurajat sǎ efectuǎm operaţiile în minte, folosindu-ne de strategiile învǎţate.